עין רוגל 17331300

מעיין בנחל קדרון , מדרום מזרח לירושלים , ליד בריכת השילוח . אחד ממקורות המים של ירושלים בימי קדם ( נזכר במקרא פעמים אחדות . ( נקרא בפי הערבים ביר איוב ( באר איוב . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור