עין פטל 200 233

קבוצת מעיינות באפיק נתל יבנאל , כ 4 ק " מ מדרום מערב לדגניה א ' . לידם שלושה מתקנים קדומים להעלאת המים אל אמת מים שמפלסה היה גבוה יותר ממפלס המעיינות . אחד המעיינות נובע מתוך מערה קטנה שלידה נמצאים שרידי בריכה עתיקה . סביב הבריכה נמצאו חרסים מן התקופה הביזנטית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור