עין פארה 179138

מעיין גדול באפיק ואדי פארה , כ 8 ק " מ מצפוךמזרח לירושלים . על פי המעיין בית שאיבה חרב , ששימש להזרמת מים אל ירושלים העתיקה בתקופת המנדט הבריטי . סמוך לכאן שרידי אמות מים קדומות שהוליכו מים לבקעת יריחו בתקופת בית שני . מעל המעיין-שרית מנזר ביזנטי שנבנה עליו מנזר יווני אורתודוכסי בסוף המאה ה 9 ו . כ . 5 ו ק " מ מן המעיין— תל קטן של יישוב עתיק : ח ' רבת עין פארה . אולי מקומה של העיר המקראית הפרה ( יהושע י " ח , כ"ג . ( בתל נחשפו שרידי חומה , שרידי מגדל , חפיר , סכר ושרידי שני מיבנים אחרים , אחד של אבן ואחד של לבנים . על פי הממצאים היה המקום מיושב למן התקופה הכנענית הקדומה ועד לתקופה הביזנטית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור