עין עבתנה 149 894

באר מים מלוחים בערבה , במלחת עברונה , כ 5 ו ק " מ מצפון מזרח לאילת . לידה שרידי חוה חקלאית מתחילתה של התקופה הערבית . עיקרה שני טורי חדרים ניצבים , בנויים לבנינו על גבי מסד של אבן , ובתווך חצר גדולה ובה מטבח וממגורה גדולה . בחפירות שנערכו במקום נמצאו כלי תרב , שיירי מזון וחלקי אריגים . ליד החוה —שרשרת של בארות המחוברות על ידי תעלה תת קרקעית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור