עי1 סהרונים 143 001

נוה מדבר קטן במכתש רמון , ליד הר סהרונים . נוצר הודות להיקוות מי תהום גבוהים באפיק נחל רמון . צמחייתו : עצי דקל , קני סוף וצמחי סמר . בקרבת מקום ( נ '' צ 44 002 ו —(שרידי מצד שניצב בצד "דרך הבשמים " הקדומה , שהוליכה מחצי האי ערב , דרך פטרה ועבדת , אל חוף ימה של עזה . הוקם כנראה בתקופה הנבטית אך הוסיף לשמש גם בתקופות הרומית והביזנטית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור