עין סאמיה 182155

מעיין גדול בגבול מדבר יהודה והר שומרון , כ 5 ו ק"מ מצפון מזרח לראמאללה . מימיו זורמים בבקעה קטנה שאדמתה פוריה וטובה לעיבוד . על פי סקר ארכיאולוגי היה המקום מיושב כבר בימי קדם . על גבעה מצפון למעיין ( ח'רבת אל מרג'מה ) נתגלו שרידי יישוב מן התקופה הכנענית המאוחרת , ביניהם כ 30 קברים ובהם כלי חרס וכלי נשק . החשוב שבממצאים—גביע של כסף שעליו חרותות תמונות המתארות עלילות מן המיתולוגיה של מסופוטמיה . כן נתגלו במקום שרידי יישוב מן התקופה הכנענית המאוחרת ומן התקופה הישראלית , ביניהם קבר ומיבנה הנחשב כבמת פולחן . יש סברה שכאן היה מקומו של בעל שלושה , הנזכר בתיאור אחד הנסים שעשה אלישע ( מלכים ב ' , ד , ' מ " ב . ( שרידי יישוב מן התקופות הרומית והביזנטית נתגלו בעברו השני של המעיין ( וז ' רבת סאמיה : ( קירות סכרים , שרידי אמות מים , שרידי כנסיה ובית קברות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור