וועילוט 175 236

עיירה ערבית ( במעמד מועצה מקומית ) בגליל התחתון , כ 4 ק " מ מצפון מערב לנצרת . מספר תושביה כ . 5 , 220 אולי מקומה של עיתלו-עיירה יהודית מימי המשנה והתלמוד ומושב משמר הכוהנים שעורים . במקום-שרידי יישוב קדום וקברים חצובים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור