עץ קךתיה 124116

תל יישוב קדום בשפלה , כ 5 ק " מ מצפון מערב לקרית גת , סמוך לכפר הנטוש "קרתיה , " בצד הכביש אל אשקלון . על התל נמצאו שרידי יישוב מן התקופה הישראלית , שהתקיים גם למן ימי שיבת ציון ועד ימי הבינייס . בסביבתו נתגלו גם שרידי כנסיה ביזנטית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור