row כיד1ן 140117

חורבות יישוב קדום בשפלה , כ 4 ק '' מ מצפון לבית גוברין , מעל לכפר הנטוש כדנה . על פי החרסים מקום יישוב בתקופות הישראלית , הרומית והביזנטית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור