עיךן 178024

מושב עובדים בערבה , כ 5 ק " מ מצפוךמזרח לעין תצבה . משתייך לתנועת המושבים . תושביו , כ , 160 עולים מארה " ב ומקנדה , שהתארגנו כגרעין ב 976 ו ועלו על הקרקע ב 980 ו .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור