(אל־)עיאדה 2140 2364

אתר עתיק בדרום הגולן 3 , ק " מ מדרום מזרח למבוא חמה . במקום גתות , מערות ופירי קברים מן התקופה הכנענית התיכונה ומן התקיפה הישראלית . ככל הנראה בית הקברות של היישוב העתיק הסמוך הנקרא עתה ת ' רבת אל עיון .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור