)*«אל־)עטארה (נפת ג'נין) 165192

כפר ערבי בהר שומרון 12 , ק " מ ממזרח לטול כרם . תושביו כ , 500 כולם מוסלמים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור