*-עטאךא (נפת ךאמאללה) 169156

כפר ערבי בהר שומרון , כ וו ק " מ מצפון לראמאללה . תושביו כ , 300 ו . בנוי על חורבות יישוב קדום . לפי אחת הסברות , מקומה של עטרות אדר—עיר בצפון נחלת שבט בנימין , בגבול אפרים ( יהושע ט , " ז ה . (' בבתי הכפר משובצות אבני בניין עתיקות . מצפון לכפר מעיינות מספר ולידם מתקנים להולכת מים . על פי החרסים היה המקום מיושב בתקופות הישראלית , הביזנטית וימי הביניים . מדרום מערב לכפר-שמירת אלוני עטרה : שמורת חורש סביב מיבנה קבר שיח ' קטךוני .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור