?ore (עזה) 099101

עיר ערבית גדולה במישור החוף הדרומי , בלב רצועת חוף המכונה "רצועת עזה . " מקומה של עיר קדומה אשר תלה נמצא סמוך לשפת הים בתחום העיר של ימינו . בעיר—נמל קטן ומפעלי תעשייה מעטים . בימי קדם — עיר חשובה במבואות הדרומיים מערב"ם של ארץ כנען , תחנה חשובה על "דרך הים " ממצרים אל ארצות הצפון , עיר נמל לתוף הים התיכון . נזכרת בתעודות מצריות ואשוריות בשם אזת או חזת ; נזכרת במקרא פעמים רבות . בתקופת ההתנחלות-אחת מחמש ערי הפלשתים . נכללה בנחלת בני יהודה , אך ברוב התקופות נשארה עיר נכרית עוינת . בימי השופטים ובימי בית ראשון-עיר פלשתית . בימי בית שני —עיר הלניסטית . נכבשה בידי אלכסנדר ינאי . בתקופה הרומית—הוכרזה עיר חופשית ואחר כך הועברה לשלטון סוריה . בימי המרד ברומי נהרסה בחלקה בידי המורדים . בתקופה הביזנטית-עיר חשובה ופורחת . בתקופה זו גם קמה בה קהילה יהודית והתושבים היהודים של קהילות דרום הארץ היו מתכנסים בה בשלוש רגלים כאשר נאסרה עליהם הכניסה לירושלים . במאה ה 7 נכבשה בית הערבים ויהודים הוסיפו לשבת בעזה בכל התקופה הערבית . בתקופה הצלבנית הפכה עיר מבוצרת . ב 70 וו נכבשה בידי צאלח א דין . על קיום ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור