עזבט צךטה 146168

חורבות יישוב מתקופת ההתנחלות , מתקופת השופטים ומראשית ימי המלוכה , בגבול השרון והר שומרון , כקילומטר ממזרח לראש העין , מצפון לנחל רבה . באיזור זה נערך הקרב המכריע בין הפלשתים ובני ישראל ובו ניגפו בני ישראל וארון הברית נלקח בשבי . במקום נחשפו מבנים ועשרות בורות ממגורה , חרס ובו 5 שורות של אותיות בכתב פרוטו כנעני , הכתב האלפביתי הקדום ביותר .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור