עירתא 177174

כפר ערבי בהר שומרון , בעמק המכמתת , כ 6 ק '' מ מדרום לשכם . תושביו כ , 2 , 000 כולם מוסלמים . בעבר—כפר שומרוני , הנזכר בספר יהושע של השומרונים ובשירת כוהנם הגדול אבישוע בן פנחס . בתחום הכפר , על גבעה נמוכה , קבוצת קברים עתיקים . לפי המסורת השומרונית —קברם של הכוהנים אלעזר , איתמר , פנחס ובנו אבישוע . מקום הקברים נודע במקורות יהודיים בשם "גבעת פנחס . " כן קבורים במקום , לפי המסורת השומרונית , שבעים הזקנים שבחר משה ( במדבר י " א , כ ^ ואילך . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור