עוצארין =) ס179170 ('

כפר ערבי בהו שומרון , כ 0 ו ק " מ מדרום לשכם . תושביו כ , 400 כולם מוסלמים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור