עומר 136075

יישוב עירוני בנגב , כ 6 ק " מ מצפון מזרח לבאר שבע , בכביש לחברון . מיסודו של מושב שיתופי , שנוסד ב 1949 בידי קבוצת משוחררי צה '' ל יוצאי קיבוצים ונקרא בתחילה "חברונה . " במרוצת הזמן נתחלפו אוכלוסייתו , ייעודו ושמו פעמים מספר : - 1951 "קואופרטיב אילתה '' - 1953 , " עומר - 1962 , " קבוצת "תומר - 1964 , " שכונת מגורים "עומר , " מ - 1974 מועצה מקומית . שטח השיפוט 12 , 000 — דונם , מספר התושבים כ . 5 , 800  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור