עד* 166 243

יישוב קהילתי בגליל התחתון , מצפוךמזרח לכביש יגור-שפרעם , סמוך לתל אל תלי . עדי וחלי שמות נרדפים הם , ומכאן שמו . משתייך לארגון יישובי התאחדות האיכרים . נוסד ב 980 ו בידי עולים מברה " מ וילידי הארץ . תושביו כ 0 ו , 3 ו . ורוב המפרנסים עובדים מחוץ ליישוב , בעיקר במפרץ חיפה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור