עבר1ן 159 266

קיבוץ בחוף הגליל , מדרום מזרח לנהריה . משתייך לקיבוץ הארצי - השומר הצעיר . כשם עיר מקראית ששכנה באותו איזור ( יהושע י " ט , כ " ח , ( היא עברן . הוקם ב , 1945 בידי עולים מגרמניה , מפולין ומטרנסילבניה . לימים קלט עולים מבולגריה ואחרים . לפני הקמת המדינה שימש בסיס של הפלמ " ח ומקום מקלט לעולים "בלתי ליגליים . " שטחו כ 3 , 800 דונם , תושביו כ . 670 ענפי חקלאות : גידולי שדה , מטעים , לול . תעשייה : מפעל מכשירי אוטומציה ובקרת השקייה " ) ברמד . (" בקיבוץ-אוסף ארכיאולוגי מקומי . בתחומי הקיבוץ נתגלו שרידי יישוב ביזנטי ובו יסודות של כנסיה מן המאה ה 5 עם רצפות פסיפס . ליד הקיבוץ נתגלו סימנים של יישוב מן הפליאוליתיקון .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור