*נח"ל אמת* 083 065

היאחזות נח '' ל בחבל שלום , מצפון לחולות חלוצה . מקור השם — ראשי תיבות של אריה וילנר , מרדכי אנילביץ , ' תוסיה אלטמן ויוסף קפלן , מראשי תנועת המרד בגיטו ורשה . הוקמה ב 986 ו . ההיאחזות בוטלה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור