נחל אבנוין 146044

נחל בהרהנגב , ממזרח לירוחם . לידו חורבות יישוב מן התקופה הכנענית התיכונה . במקום שרידים של כ 50 מיבנים , עגולים או מרובעים , פזורים על פני שלוש גבעות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור