נחושה 145115

מושב עובדים במערב הר יהודה , כ 5 ק " מ ממזרח לבית גוברין . משתייך לאתון המושבים של הפועל המזרחי . מקור השם — בעקבות שם הכפר הנטוש דיר נחס , אולי מקומה של עיר נחש הנזכרת בנחלת שבט יהודה ( דברי הימים א , ' ד , ' י '' ב . ( בתחילה מושב שיתופי , שהוקם ב 1955 בידי גרעין יוצאי נח '' ל של הפועל המזרחי . היישוב נתפרק ב 1968 אך הוקם מחדש ב 981 ו . תושביו כ . 250  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור