מלת עיסא 155 202

כפר ערבי במערב הר שומרון , כ וו ק " מ מצפון לטול כרם . מספר תושביו כ . 700  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור