(א־)נזלה (א־)שךקיה 160 202

כפר ערבי במערב הר שומרון , כ 12 ק " מ מצפון מזרח לטול כרם . תושביו כ . 550  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור