(א־)נזלה (אל(-ע'ךביה 158 201

כפר ערבי במערב הר שומרון , כ 12 ק '' מ מצפון מזרח לטול כרם . מספר תושביו כ . 600  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור