נור (א(-שמס 155191

מתנה פליטים בשומרון , כ 3 ק " מ ממזרח לטול כרס בצד הכביש אל שכם . מספר תושביו כ . 5 , 500 בתקופת שלטון המנדט הבריטי היה המקום בית סוהר שאסיריו הועבדו במחצבות האבן הסמוכות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור