130108 80r0

מושב עובדים בחבל לכיש , כ 6 ק '' מ מדרום לקרית גת . משתייך לאתון המושבים של הפועל המזרחי . השם סמלי . נוסד ב 955 ו בידי עולים מצפון אפריקה ( בעיקר ממרוקו ) ונקרא בתחילה לכיש י " ד . שטחו 4 , 000 דונם , תושביו כ , 400 יוצאי מרוקו , פרס ועירק . בתחומי המושב : ח'רבת סכריה—קבר קדוש מוסלמי , שנמצאה בו כתובת מן המאה ה 4 ו , ושרידי ח ' אן עתיק . ממערב ליישוב נמצאו חרסים מן התקופה הביזנטית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור