נ1טךה 209 278

חוה חקלאית במזרח עמק חולה , בצד הכביש שבין גונן לחולתא . לפנים היאחזות נח " ל שהוקמה ב , 958 ו היתה לקיבוץ שנוסד בידי חברי גרעין של תנועת הצופים . הקיבוץ סבל מהתנכלויות הצבא הסורי ופורק . מסביב לחוה שלוש שמורות טבע : שמורת עין גונן מצפון , שמורת נחל חמדל ממזרח , שמורת עין גוטרה מדרום . בשמורת עין נוטרה ריכוז נביעות , בריכות ומשטחי מים רדודים וצמחיית ביצות מגוונת .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור