נוה הדסה 138184

יישוב מוסדי ( מוסד חינוכי ) בשרון , בצד הכביש צומת רעננה-צומת השרון , ליד תל יצחק . נוסד ב 949 ו , בידי " יסודות " - ארגון מוסדות חינוך של הנועד הציוני . שטחו כ 400 דונם . כולל משק לימודי ובתי מלאכה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור