קזנוה ךקלים 081085

יישוב קהילתי בחבל עזה , כקילומטר אחד ממערב לח ' אן יונס . השם סמלי . הוקם ב 980 ו . משתייך לארגון יישובי הפועל המזרחי . תושביו כ , 970 ו .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור