גוה אילן 158135

מושב שיתופי בהריהודה , כ 3 ק " מ ממערב לאברגוש . משתייך לתק " מ . השם סמלי ( האיזור משופע ביערות אורן של הקק " ל . ( בתחילה קיבוץ שהוקם בידי עולים מצרפת מלוחמי המחתרת האנטי נאצית "מאקי" במלחמת העולם השנייה . הקיבוץ נתפרק ובמקומו שוכן כאן מוסד חינוכי מ 954 ו ועד 967 ו . ב 1971 עלה למקום גרעין אמריקני ישראלי והקים את היישוב הכפרי תעשייתי הנוכחי . מספר תושביו כ . 300 ענפי חקלאות : משתלה , לול . תעשייה : מפעל אלקטרוניקה " ) אילנטרוניקס . ( " במקום : אולפני הסרטה , מרכז לאמנות ובו חדר עיון , ספריה ותצוגות מתחלפות של אוספי אמנות וכן מרכז לתיירות ולנופש . מצפון למושב — שמורת נוזל כפירה , המקיפה קטעים של שבעה מיובלי נחל אילון . בתחומי השמורה שני מעיינות ( עינות כפירה ועין נטף , ( אתרי עתיקות רבים , פסגות הרים ( הר הרוח , הר רפיד , הר עוזרר ופסגת אל מנטיר , ( ויערות נטועים של הקרן הקמת לישראל .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור