נוה אור 202 221

קיבוץ בעמק הירדן , בצד הכביש בית שאן-צמח , כ 4 ק " מ מדרום לגשר . משתייך לתק " מ . נוסד ב 949 ו בידי חברי החלוץ מעירק ושמו נגזר מאור כשדים-מוצאו של אברהם אבינו ומוצאם של המייסדים . ב 1954 הוחלפה אוכלוסיית המייסדים בגרעין של "הנוער העובד " מילידי הארץ . שטחו 3 , 900 דונם , תושביו כ 0 ו . 4 ענפי חקלאות : רפת , פרדס , מדגה , מטעים , גידולי שדה . תעשייה : מפעל ליציקת מתכות עדינות " ) אורטל . ( "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור