נהמה 159 269

עיר בחוף הגליל , כ 8 ק " מ מצפון לעכו . מקור השם מן הנהר החוצה אותה ( נחל געתון ) ששימש כנראה גם מקור לשם הערבי של המקום - א נהר . מיסודה של מושבה שהוקמה ב 934 ו בידי עולים מגרמניה . בתחילה התבססה על החקלאות , ואולם משנות מלחמת העולם השנייה החל ענף הקיט לתפוס חלק גדל והולך בכלכלתה . במלחמת העצמאות היתה מנותקת זמךמה והקשר אליה התנהל בסירות דרך הים . אתרי הקמת mnnn קלטה עולים מארצות צפון אפריקה ומרכז אירופה , ובעקבות צמחיתה גם החלו מתפתחים בה מפעלי תעשייה מגוונים . מספר תושביה כ . 39 , 700 במקום מוזיאון עירוני להצגת תולדות נהריה , מוזיאון ארכיאולוגי מקומי , חוף רחצה , בתי מלון ופנסיונים רבים . בין חוף נהריה לחוף שבי ציון ( לאורך 2 . 3 ק '' מ ) - שמורה ימית נהו » ה - שבי ציון . בתחומי השמורה : משטחי חול גס וחלוקים , משטחי גידוד של סלעי חוף וכורכר . בחפירות שנערכו בתחומי העיר נתגלו שרידים עתיקים מתקופות שונות . ליד החוף ( נ '' צ - 059 268 שרידי מקדש מן התקופה הכנענית התיכונה ; על גבעה סמוכה — שרידי יישוב מן התקופה הכנענית המאוחרת ומן התקופה הישראלית ; מדרום לשפך הגעתון נחשפה חומה בעובי ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור