נהר (אל('מג'ךסה 211253

שפכו של נחל דליות בבקעת בית צ ; ךא ( בטיחה ) שלחופו הצפוני מזרחי של ים כנרת . במקום — חורשות , בוסתנים וצמחיה עבותה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור