נהרזכיה 209255

מוצאם המשותף של הנחלים משושים ויהודיה בבקעת בית צידא ( בטיוזה ) שלחופי הצפוני מזרחי של ים כנרת . בעונת הגשמים נוצרים כאן שטחי ביצה גדולים עקב הזרימה המוגברת והצטברות של סחף .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור