120119 erroi

קיבוץ במישור החוף הדרומי , כ 2 ו ק '' מ ממזרח לאשקלון . משתייך לקיבוץ הארצי - השומר הצעיר . השם סמלי ( פירושו — אל הנגב . ( נוסד ב , 1939 במתכונת יישובי "חומה ומגדל , " בידי עולים מפולין , ובעת הקמתו היה היישוב היהודי הדרומי ביותר בארץ ישראל . במלחמת העצמאות כמעט נהרס כולו בהתקפות חוזרות ונשנות של הצבא המצרי , אך עמד בגבורה ומגיניו לא עזבוהו עד שכוחות צה " ל הדפו את הפולשים . שטחו כ 2 , 600 ו דונם , מספר תושביו כ . 460 ענפי המשק . חקלאות , שותפות בהפעלת "חמי יואב , " לינה כפרית , שותפות במפעל לאריזות פלסטיות " ) צ . ל . פ , (" . מתפרת "נגבה . " במקום - בית ספר יסודי אזורי "יואב , " מוזיאון פתוח המתעד את עמידת נגבה במלחמת העצמאות . ליד נגבה — בית עלמין צבאי ומצבת זכרון לנופלים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור