נבי יעפורי 222 294

מקום מקודש לדרוזים ברמת הגולן , מצפון לברכת ראם . לפי מסורתם , קברו של הקדוש הדרוזי יעפורי . אתת לשנה נערך כאן טקס דתי של התרת נדרים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור