מךג'ה 154196

כפר ערבי במזרח הר שומרון , כ 5 ק " מ מצפון לטול כרם . ב 1988 צורף למועצה המקומית המשותפת זמר .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור