מקוה ישךאל 129159

בית ספר חקלאי מדרום מזרח לתל אביב , בצד הכביש בין צומת חולון לצומת השבעה . היישוב החקלאי היהודי הראשון בארץ בעת החדשה . נוסד ב , 870 ו ביוזמתו של קרל נטר , נציג חברת כי " ח ( כל ישראל חברים ) בארץ . השם סמלי ( נטול מספר ירמיהו " ' ר , ח ; ' י , " ז י " ג . ( מילא תפקיד חשוב בהתפתחות החקלאות בארץ ישראל . שטתו כ 3 , 300 דונם ומיוצגים בו כל ענפי החקלאות המצויים בארץ . במקום תחנת נסיונות , גן בוטני ויקב ( היקב הראשון שהוקם בארץ . ( בתחומיו - קברו של קרל נטר , חדר זכרון לבוגרי בית הספר שנפלו במערכות ישראל , בית כנסת שנבנה ב 894 ו .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור