מצר 155 205

קיבוץ בצפוךמערב השומרון , כ 7 ק " מ rnrirnmn לפרדס חנה . משתייך לקיבוץ הארצי - השומר הצעיר . מצר פירושו גבול . מקור השם בעקבות שם הכפר הערבי הסמוך מיסר . נוסד ב 1953 בידי עולים מארצות אמריקה הדרומית וגרעיני השלמה מישראל . שטחו 2 , 4000 דונם , תושביו כ . 340 ענפי תקלאות : ירקות , מטעים , גידולי שדה , רפת , לול . תעשייה . מפעל למערכות השקייה וצינורות ף'מצר פלס . ( " בתחומי הקיבוץ נתגלו שרידים עתיקים מתקופות שונות : שרידי יישוב חקלאי מן התקופה הכלקוליתית ומראשיתה של התקופה הכנענית הקדומה , שרידי בניין גדול ומערות קבורה מן התקופות הרומית והביזנטית . כן נמצא במקום מסגד מוסלמי ( לא עתיק . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור