(אל־)מצקרה =) ס194153 ('

חורבות מצודה בבקעת הירדן , כ 10 ק " מ מצפון ליריחו , בצד הכביש אל בית'שאן , כ 3 ק " מ מדרום מזרח לנתיב הגדוד . צורתה מרובעת , מידותיה 'n 20 x 30 ובמרכזה מיבנה . לידה שרידי אמות מים ושרידים אחרים המעידים על יישוב בתקופות הביזנטית והערבית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור