188109 eor88

קיבוץ במדבר יהודה , בצד כביש יריחו-סדום , כ 13 ק '' מ מצפון לעין גדי , בין שפך נחל חצצון ובין שפך נחל דרגה לים המלח . משתייך לתק " מ . על שם נתן שלם , חוקר מדבר יהודה . מיסודה של היאחזות נח '' ל , שהוקמה ב 970 ו ואוזרחה ב 976 ו . בתחילה שכן הקיבוץ על פסגת מצוק ( נ '' צ , ( 187111 וב 980 ו עבר למקומו הנוכחי . שטחו כ 200 דונם , מספר תושביו כ . 200 ענפי חקלאות : לול , מטעי תמרים , ירקות חורף , גידולי חממה . תעשייה : מפעל למוצרי בריאות ויופי "אהבה " ( בשותפות עם קיבוצים שכנים , ( שותפות בהפעלת חניון החוף בעין גדי . נופש : מרכז לטיולי מדבר " ) מצוקי דרגות . ( " ממערב לקיבוץ — מערת מרבעת ומערות מגורים אחרות מימי ברכוכבא , בית קברות ושרידי במת פולחן . מצפון לקיבוץ - נחל דרגה , המשמש אתר טיולים ומסעות בחלק זה של מדבר יהודה . סמוך לקיבוץ — שמורת עינות קנה . במקומו הקודם של הקיבוץ , על פסגת הצוק - בית ספר לטיפוס צוקים המופעל בידי קיבוץ עין גדי . שמורת מצוק » ההעתקים משתרעת מצפון ומדרום לקיבוץ . זהו קיר הבקע הסורי אפריקני הגובל בבקעת ים המלח ותוחם את מדבר יהודה במזרח . השמורה עשירה בתופעות...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור