מצפה יךיח187135 1

יישוב קהילתי סמוך לכביש ירושלים-יריחו , כ 3 ק '' מ ממזרח למעלה אדומים . משתייך לארגון יישובי "אמנה . " השם סמלי . הוקם ב 978 ו . תושביו כ , 040 ו . תעשייה : מפעל אלקטרוניקה . במקום - ישיבה תיכונית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור