מצפה גלוית 210 269

נקודת מיצפה במזרח רמת הגולן , כק " מ מצפוךמזרח לגשר בנות יעקב , מול הקיבוץ גדות . בעבר המוצב הסורי מורתפע , שנכבש במלחמת ששת הימים . במקום אתר זכרון .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור