מצודת פטיש (קלעת פט»ס) 115 079

שרידי מצודה עותומנית בנגב הצפוני מערבי , כ 2 ק " מ מדרום מזרת לאופקים . על שם יישוב קדום באותה סביבה ( חורבות פטיש , נ " צ . ( 114081 מתחת לשרידי המצודה , השולטת על סביבתה , מערה גדולה . השרידים כלולים בשמורת נחל or r ( ראה שם . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור