(אל־)מזךעה י (א־)שךק»ה 175156

כפר ערביבהר שומרון > , ך 3 ו ק " מ מצפוךמזרח לראמאללה , בצד הכביש אל שכם , מצפון לבעל חצור . פירוש השם - התוה המזרחית . תושביו כ . 2 , 500  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור