אל־)מזךעה (אל־)קבליה 164151

כפר ערבי בהר שומרון , כ 3 ו ק " מ מצפוךמערב לראמאללה . פירוש השם - החוה הדרומית . תושביו כ , 1 , 400 כולם מוסלמים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור