מזאמע (א־)נובאנ» 165161

כפר ערבי בהר שומרון , כ 17 ק " מ מצפון מערב לראמאללה , כ 8 ק '' מ ממערב למעלה לבונה ( א לבן שרקיה . ( תושביו כ , 1 , 500 כולם מוסלמים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור