(אל(-מזאר 185 214

כפר נטוש בצפוךמערב הר הגלבוע , כ . 5 ו ק " מ מדרום לנורית . נבנה על חורבות יישוב קדום שעל פי החרסים שבמקום היה קיים בתקופת האבן התיכונה , בימי שיבת ציון , בימי החשמונאים , ובתקופות הביזנטית והערבית . אולי מקומה של מרוז , הנזכרת במקרא בסיפור מלחמת דבורה וברק בך אבינועם .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור